Sygesikringen

Sygesikringen yder tilskud til psykologisk behandling(kun med henvisning fra lægen) indenfor følgende områder:

• Røveri-, volds- og voldtægtsofre
• Trafik- og ulykkesofre
• Pårørende til alvorligt psykisk syge personer
• Personer, der er ramt af alvorligt invaliderende sygdom
• Pårørende til personer, der er ramt af alvorligt invaliderende sygdom
• Pårørende ved dødsfald
• Personer, der har forsøgt selvmord
• Kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge som følge af misdannelser el. lign
• Personer, der inden det fyldte 18. år, har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
• Personer med let til moderat depression over 18 år
Personer der lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD, og på henvisningstidspunktet er fyldt 18 år.

”Sygeforsikringen Danmark” giver tilskud til psykologhjælp ved let til moderat depression (200kr/time) og ved de andre områder(100kr/time).