Individuel terapi

I mit arbejde som psykolog er mit sigte at møde dig, hvor du er.Det er vigtigt for mig at skabe et ligeværdigt møde, for at opnå den tillid, der skal være i det videre udviklingsarbejde.

Mine metoder er forskelligartede alt efter hvilken problemstilling, du gerne vil arbejde med. Dog er den kognitive adfærdsterapi virkningsfuld ved mange psykologiske problemstillinger, da effekten af praktiske og mentale handlemuligheder afprøves i dagligdagen. Samtidig er den systemiske terapi, god til at bearbejde familiemæssige og arbejdsmæssige vanskeligheder, hvor kommunikation og relationer forstås og håndteres. Jeg arbejder således både med problemstillinger i arbejdslivet og i privatlivet, f.eks. ved:

  • Stress og sygemeldinger pga. arbejdsforhold
  • Kriser ved skilsmisser, sygdom, sorg, alvorlige ulykker m.m.
  • Depression og angst (også fobier)
  • Alle henvisningsårsager, som er dækket af sygesikringen (se under sygesikringen).

Alle samtaler er underlagt tavshedspligt og de etiske retningslinjer, som Dansk Psykolog Forening foreskriver.