Parterapi

At finde tilbage til følelsen af fællesskab og kærlighed sker gennem en ligeværdig dialog, hvor I lærer at lytte, forstå og mærke hinandens egenart og derigennem få større gensidig respekt og accept.

Gennem metoden, Imago relationsterapi, lærer I at snakke med hinanden på en måde, hvor I begge to bliver hørt. I vil gennem dialogen genopdage hinandens ’sandhed’ om verden og egen selvforståelse, og derved få en større forståelse og accept af hinanden. Parterapi handler også om at hele de sår, vi har med os fra barndommen og som ofte er årsagen til de problemer, vi har i vores parforhold. Dog ses fortidens smerter i den nutidige sammenhæng, hvor de sårede følelser udspiller sig imellem jer, og hvor muligheden for heling kan finde sted for jer begge. Imellem samtalerne får I nogle mindre øvelser. Dette vil hjælpe jer til at nærme jer hinanden og få udtrykt ønsker, I har til hinanden om, hvordan I gerne vil være sammen, så I begge får plads.

Parterapiens succes afhænger af begges ønske og indsats til forandring.